واحد خدمات شهر و فضای سبز

 

1- خریدونخل کاری بلوارهای شهر بطول تقریبی 5/2کیلومتر

2- تهیه ونصب 10عددمیله پرچم بهمراه پرچم جهت تجهیز مبلمان شهری وزیباسازی منظرشهری

3- انجام تنظیفات ورفت وروب روزانه معابرشهروجمع آوری وانتقال زباله ها بمیزان  15تن درروز

4- خریدونصب تعداد 22عددسطل زباله بزرگ جهت جمع آوری هرچه بهترزباله های سطح شهر

5-جمع آوری زباله های منازل مسکونی  درشب توسط ماشین زباله کش طبق برنامه منظم،جمع آوری زباله های ادارات،مدارس وخوابگاههادرهرروز توسط ماشین زباله کش

6- خرید وحمل تعداد  4000اصله نهال جهت کاشت درپارک شهر،بلوارهاومیادین ونیزتحویل به شهروندان واداره جات بمنظورتوسعه فضای سبز خانگی

7-تحویل رایگان وحمل تعداد2000اصله انواع نهال ازسازمان منطقه آزاد چابهار

8-نامگذاری میادین ومعابرشهر،خریدو نصب 39عدد تابلوی اسامی میادین ومعابر(اولین باردرشهر) ونیزخریدونصب 16 عددتابلوی راهنمای اداره جات

9- خریدونصب 30عدد تابلوی راهنمائی ورانندگی (اولین باردرشهر)

10- نگهداری فضای سبزموجودو آبیاری بصورت روزانه بمیزان حدود70مترمکعب درروز

11- اتلاف سگهای ولگرددر7 مرحله وبه تعداد100 قلاده

12- جمع آوری احشام سرگردان

13- انجام 10 مورد عملیات آتشنشانی(اطفای حریق) .

14- جمع آوری دستفروشان میوه وسبزی ازکنارخیابان وساماندهی آنها.

15- جلوگیری ازخریدوفروش حیوانات اهلی کنارمعابروهدایت آنها به محل مشخص شده.

16-جمع آوری آبهای راکددرسطوح معابر آسفالته بااستفاده ازکفکش درفصول بارندگی(راکد ماندن آبهابدلیل شیب بندی نامناسب معابربوده که شهرداری بمنظور رعایت مسائل بهداشتی وتسهیل دررفت وآمدشهروندان نسبت به حمع آوری آبهای راکد اقدام نموده است.)

17- راه اندازی چاه پارک شهرو اجاره دو حلقه چاه دیگر جهت آبیاری فضای سبزشهری وسایر مصارف شهرداری.

18-پیگیری اخذ مجوزو راه اندازی تاکسی بیسیم شهرجهت رفاه حال شهروندان

19-پیگیری و خرید انشعاب برق ایستگاه آتشنشانی وپارک شهر

20-خریدونصب 27عدد چراغ پایه روشن ورقص نورجهت زیباسازی ونورپردازی منظرشهری

21-خریدونصب دودستگاه آبسردکن جهت استفاده شهروندان

22- خریدیک دستگاه ماشین چمن زنی

23-مکاتبه وپیگیری جهت احداث یک واحدزمین چمن مصنوعی  مینی فوتبال درشهرزابلی که باموافقت ودستور استاندارمحبوب ودلسوز جناب آقای مهندس آزادبزودی توسط سازمان پارکها وفضای سبزشهرداری زاهدان وبااعتباری بالغ بر500 میلیون ریال اجراخواهدگردید.

24- ارائه گزارش عملکردماهیانه بمنظورشناسائی میزان عملکردوفعالیت درطول ماه

25-  مکاتبه بااداره برق شهرستان سراوان وپیگیری مستمرجهت تأمین روشنائی معابر شهر

-لازم بذکراست کل چراغهای موجود جهت تأمین روشنائی معابرقبل ازدوره گزارش عملکرد 135 شعله بوده که باپیگیریهای بعمل آمده ومساعدت مسئولین به 350 شعله افزایش یافته است.

26- خرید تجهیزات آتشنشانی شامل ست امدادونجات،لباس نسوز،لباس عملیاتی،دستگاه تنفسی ،کلاه ایمنی،پوتین ونیزشارژنمودن کپسولهای آتشنشانی

27- رفع سدمعبردرسطح شهر

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 9 بهمن 1389    | توسط: محمد نور اربابی    |    |
نظرات()